Политика за поверителност по ЗЗЛД ЗЗЛД(Закон за защита на личните данни)

При осъществяване на регистрацията си в Сайта или при осъществяване на покупка като Гост, Потребителят доброволно предоставя определени данни и информация за себе си, за да може да използва услугите на Сайта. 

Ние декларираме, че информацията за Потребителя, предоставена от него, се използва от ЛЕЙДИ ДИ18 ЕООД само и единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и за качественото изпълнение на услугите, предлагани в skarleto.com.

Ние декларираме, че полагаме грижа и отговорност за защита на информацията за Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия по смисъла на Общите условия.

Ние гарантираме, че предоставените от Потребителя данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Предоставената информация за Потребителя може да бъде обработвана, пренасяна и съхранявана в съответствие с  Общи условия и да бъде обработвана от служители на skarleto.com при доставка на поръчани стоки или услуги.

Потребителят може да осъществява достъп до личните си данни, които е въвел при регистрацията си на сайта, както и да ги променя, когато пожелае. Потребителят има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките свои данни от Сайта. В случай, че Потребителят се е възползвал от услугите на Сайта за закупуване на стоки, ние може да съхраним неговите данни по повод реализирани продажби за свои отчетно-счетоводни нужди.

Данните за Потребителя, включително IP адрес, няма да бъде предоставяна на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство, при изпълнение на юридически процедури и при неспазване на Общите условия. 

За контакти